Promoties

LIEFDESTEST

IPHONE 4S
Biquamo behoudt zich het recht voor om als alternatief een geldbedrag aan te bieden om een prijs geheel of gedeeltelijk te vervangen. Als deze vervangen wordt door een geldbedrag, dan zal de prijs van dezelfde of een hogere waarde zijn. De prijs moet geaccepteerd worden zoals aangeboden en is niet overdraagbaar of opdeelbaar.