Promotionele voorwaarden

Promotionele voorwaarden (Laatste update: 1 Januarie 2013)

Op het bezoek en gebruik van deze website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en promotionele voorwaarden van toepassing.

Lees de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en promotionele voorwaarden aandachtig voor u de website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of promotionele voorwaarden, waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of promotionele voorwaarden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.
Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en promotionele voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Raadpleeg hier de algemene voorwaarden.
Raadpleeg hier de specifieke voorwaarden.

1. Deze Promotionele voorwaarden zijn van toepassing op Biquamo georganiseerd door IvOS Holding B.V. (hierna: IvOS Holding B.V.) en zijn partners, gevestigd aan het Lavadijk 115, 4706 KX Roosendaal, Nederland

2. De promoties zijn ter promotie van Biquamo en zijn gericht op natuurlijke personen, 18 jaar of ouder, die zich tijdens de promotieperiode inschrijven.

3. De Promotionele voorwaarden en Algemene Voorwaarden van IvOS Holding B.V. zijn van toepassing op iedere eindgebruiker en bindend voor iedere eindgebruiker die meedoet aan een promotie. Door deel te nemen aan een van onze promoties gaat de eindgebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden en de onderstaande Promotionele Voorwaarden.

4. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers en familieleden van IvOS Holding B.V. (inclusief dochterondernemingen) alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende promoties (waaronder begrepen adverteerders of producenten)

5. Per promotie zal vermeld worden in welke periode aan de promotie kan worden deelgenomen. Deze informatie kunt u aan het einde van de pagina terug vinden. De deelnemer met de hoogste score is de winnaar. De winnaar wordt bepaald door de snelheid bij het beantwoorden van de vragen gecombineerd met het totaal aantal correct beantwoorde vragen. Wanneer er aan het einde van de promotie deelnemers zijn met gelijke score zal uit deze deelnemers willekeurig een winnaar getrokken worden. Binnen 7 dagen na de trekking zal er per e-mail en / of telefonisch contact opgenomen worden met de winnaar. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

6. De vereisten voor het weggeven van de prijs zijn dat er minimaal 1000 deelnemers hebben meegedaan aan de dienst in desbetreffende maand.

7. Er is één prijs beschikbaar per dienst per maand.

8. Alle verzend-, koeriers- of bankkosten zijn voor rekening van de winnaar. Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 454 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. IvOS Holding B.V. zal zorgdragen voor het (doen) inhouden van de kansspelbelasting op de prijs en de aangifte hiervan.

9. Alle gewonnen prijzen zullen binnen 21 dagen worden afgeleverd op het adres van de eindgebruiker. De eindgebruiker moet IvOS Holding B.V. hiervoor een geldig adres verstrekken. In geval van een geldprijs wordt deze bijgeschreven op een aangegeven rekeningnummer dat wordt verstrekt door de winnaar.

10. IvOS Holding B.V. is niet verantwoordelijk voor enigze zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.

11. De organisator van de promoties behoudt het recht om de promotionele prijs te wijzigen in een andere promotionele prijs van minimaal de gelijke waarde indien een promotie minder dan 1000 deelnemers kent op het moment dat het termijn van de promotie verlopen is.

12. Wanneer producten niet meer leverbaar of voorradig zijn, behoudt IvOS Holding B.V. zich het recht voor om als alternatief een geldbedrag aan te bieden of elk van de prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen. Als de prijzen vervangen worden door een geldbedrag, dan zal de prijs van dezelfde of een hogere waarde zijn. De prijs moet geaccepteerd worden zoals aangeboden en is niet overdraagbaar of opdeelbaar.

13. De winnaar geeft toestemming voor het gebruik van zijn voornaam, woonplaats en foto op de websites van IvOS Holding B.V. en zijn partners voor promotionele doeleinden.

14. Deze promotievoorwaarden (inclusief de Algemene Voorwaarden) kunnen te allen tijde door IvOS Holding B.V. aangepast of gewijzigd worden. Wij adviseren daarom de promotievoorwaarden en Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

15. Campagnes die dezelfde prijs aanbieden kunnen qua design in verschillende variaties door middel van landingpages worden geadverteerd (kleur/look and feel).

16. Dezelfde campagne met dezelfde prijs kan worden geadverteerd via het internet op verschillende terminals zoals computer, mobiele telefoon, tablet, enz.

17. IvOS Holding B.V. en zijn partners behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de promotievoorwaarden te wijzingen dan wel de promotie te beëindigen, te onderbreken of te wijziging, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen. De inhoud van de promotievoorwaarden en Algemene voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie.

18. Gelieve alle correspondentie aangaande de Contentdiensten of deze promotievoorwaarden te zenden aan: IvOS Holding BV, Lavadijk 115, 4706 KX Roosendaal, Nederland. BTW nr: NL8225644543B01 KvK: 50133187