Specifieke voorwaarden

Specifieke voorwaarden (Laatste update: 01 Januari 2013)

Op het bezoek en gebruik van deze website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en promotionele voorwaarden van toepassing.
Lees de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en promotionele voorwaarden aandachtig voor u de website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of promotionele voorwaarden, waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van de algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden of promotionele voorwaarden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.
Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden, specifieke voorwaarden en promotionele voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Raadpleeg hier de algemene voorwaarden.
Raadpleeg hier de promotionele voorwaarden.

 

Artikel 1. Definities

Aanbieder/ons/onze:

De aanbieder, IvOS Holding, van Diensten of aan haar gelieerde bedrijven of handelsnamen.

 

IvOS Holding BV

Lavadijk 115
4706 KX
Roosendaal
Nederland
http://www.m-valley.com
info@m-valley.com
0165- 820223


Biquamo

Abonnementsdienst aangaande quizen

 

Diensten:

Content of diensten verleend via Short Message Service (SMS), internet of enig ander soort aangeboden door Aanbieder.

 

Gebruiker/u:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Aanbieder Diensten ter beschikking stelt.

 

 

Artikel 2. De overeenkomst/Toegang tot Diensten

U dient in Nederland woonachtig te zijn en minimaal 16 jaar te zijn en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders of voogd om gebruik te maken van Diensten.
Hoe af te melden:

- U stuurt een SMS bericht met 'STOP' naar verkort nummer (short code) 9977.
- U stuurt een e-mail naar nl.support@biquamo.com met vermelding de dienst te willen stoppen onder vermelding van het aangemelde mobiele telefoonnummer.

 

Artikel 3. Dienstverlening

U kunt gebruik maken van diensten te vinden op http://play.biquamo.com/nl/ na in te loggen met verkregen gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Artikel 4. Betalingen

Het tarief voor dienst Biquamo bedraagt €12,00 per week. Dit bedrag wordt geïnd via 4 SMS berichten per week à €3.00 per bericht.

 

Artikel 5. Klantenservice en aanspreekpunt

U kunt de klantenservice van Aanbieder bereiken via e-mail op nl.support@biquamo.com. Ons servicenummer is 0165- 820223.